design
Петя Минекова

Директор

-

CG
инж. Стефка Дамянова

Главен учител

аудио-визуални изкуства и техники

design
Боян Попов

Старши учител

дизайн

image
Веска Запрянова

Старши учител

изящни изкуства

image
Антон Антонов

Старши учител

изящни изкуства

graphic
Елеонора Атанасова

младши учител

изящни изкуства

graphic
Радостина Павлова

Старши учител

изящни изкуства

image
Пламен Бонев

Старши учител

изящни изкуства

graphic
Илиян Желев

Старши учител

изящни изкуства

design
Велико Тодоров

Младши учител

дизайн

design
Цеца Виткова

Старши учител

дизайн

graphicdesign
Христа Димитрова

Младши учител

дизайн

sport
Даниела Петканова

Старши учител

физическа култура и спорт

geography
Ивелина Гинева

Учител

история и цивилизация

biology
Саша Бориславова

Старши учител

биология и здравно образование

english
Христо Владов

Старши учител

английски език

litherature
Диана Шамбурова

Старши учител

български език и литература

litherature
Божидара Зарова

Учител

български език и литература

mathematic
Николина Петрова

Старши учител

математика

music
Мариана Ходжева-Колева

Старши учител

музика

sculpture
Велин Дечков

Старши учител

изящни изкуства

sculpture
Ваньо Колев

Старши учител

изящни изкуства

Image title 10
Корнелия Писарова

Старши учител

информатика и информационни технологии

luthier
Христо Николов

Младши учител

изящни изкуства

warden
Димитър Димитров

Младши възпитател

общежитие

warden
Пламен Недков

Младши възпитател

общежитие

deutsch
Татяна Караколева

Младши възпитател

немски език

phisyc
Весела Спасова

Учител

математика, физика и астрономия

philosophy
Донка Андонова

Учител

лектор

english
Ваня Караколева

Учител

лектор