Христо Владов

старши учител по Английски език

teacher-m

  Образование

висше – магистър

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

специалност: руска филология

Киевский государственьiй университет имени Тараса Шевченка

специалност: сравнителна граматика на аналитични и синтетични езици

  Специализации

  ПКС

  Квалификационни курсове

2013 – „Оценяването в училище“ по проект „Квалификация на педагогическите специалисти

  Личностни постижения

  Езикови умения

Английски език – С2

Руски език – С2

  Компютърни умения

обща компютърна култура

  Отличия за принос в областта на образованието

  Друго