Любомир Казиев

старши учител

teacher-m

  Образование

Висше – магистър

Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“

Специалност: Магистър по физика, химия и биология

  Специализации

  ПКС

V ПКС ДИУУ София

  Квалификационни курсове

11.04.2006г. Технически университет – София и ПФ – Сливен
Професионална квалификация по Методика на обучението по БДП V-VIII клас

• 11.05.2006г. Национален педагогически център
Базови и специфични компютърни умения-Word, Excel, Internet, Power Point

• 22.08.2006г. Национален педагогически център
Курс – Модул физика за учебен предмет в 5 клас „Човекът и природата“

• 29.12.2006г. Тракийски университет – Стара Загора
Курс – Интеграция на деца със специални образователни потребности

• 13.08.2007г. Национален педагогически център
Курс – Модул физика за учебен предмет в 6 клас „Човекът и природата“

• 2007г. Фондация Европартньори 2007
Курс – Подготовка и управление на проекти

• 01.08.2008г. Национален педагогически център
Курс – Английски език – Elementary

• 20.01.2009г. Национален педагогически център
Курс – Интерактивни методи на обучение

• 2012г. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013г.
Обучение за работа със софтуер с нормативно-правни документи и за електронно управление на административната и финансова дейност в образователните институции
• 2017г. Институт за следдипломна квалификация отделение при УНСС.
Аспекти на оценяването в процеса на обучението по предметите човекът и природата, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и физика и астрономия

  Личностни постижения

  Езикови умения

руски език, френски език , английски език

  Компютърни умения

CorelDRAW; Excel ; PowerPoint; ProShow Gold

  Отличия за принос в областта на образованието

Учител на годината на община Казанлък за 2019 г.

  Друго