Свободолюбивият дух, възможността на учениците да изграждат своя стратегия на поведение и защитават позицията си са само част от емблемата на Национално Училище по Пластични Изкуства и Дизайн „Акад. Дечко Узунов“ – Казанлък

ВАЖНО:

Всяка събота от 9 часа в училището се провеждат безплатни консултации и подготовка за кандидатстване 

На 29.04.2017г./събота/ от 9,00 часа в училището ще се проведе пробен изпит по рисуване за ученици от ІV, V, VI и VІІ клас.
Записването за изпита e по време на консултациите или в деня на изпита на портала от 8.00 до 8.45 часа. Таксата за изпита е 1(един) лев. Записалите се ученици получават входящ номер.

ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ!

СПРАВОЧНИК ЗА УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА И КУЛТУРАТА

За учебната 2017/2018 година обявяваме прием на ученици както следва:

 

V клас – една паралелка по изобразително изкуство – 18 места;

 

 

VIII клас- две паралелки за специалностите:
– „Промишлен дизайн“ – 8 места,
– „Пространствен дизайн“ – 16 места,
– „Рекламна графика“ – 8 места
– „Изящни изкуства“ – 16 места.

 

 

 

Учениците кандидатстват по Наредба № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата, на министъра на културата, обн. ДВ. бр.67 от 26.08.2016 г.

ГРАФИК за подаване на документи за кандидатстване:

 

11 – 16.06.2017 г. от 8 до 18 часа /събота и неделя от 9 до 18 часа/ в сградата на училището.

Учениците, които кандидатстват, подават до директора на училището следните документи:

 

  • Заявление по образец за кандидатстване с подредени желания по специалности /получава се в училището/;

  • Акт за раждане /оригинал и копие/;

  • Удостоверение за завършен начален етап на основно образование или удостоверение за завършен VІІ клас /оригинал и копие – ако документът не е издаден, се представя по-късно/;

  • Медицинско свидетелство със заключение, че ученикът може да кандидатства за съответната специалност и със статус за цветоусещане, издадено от личния лекар на ученика.

Записването започва веднага след изпита с оригиналите на документите в училището.

 

ГРАФИК за провеждане на дейностите по приемане на ученици:

Приемният изпит се провежда в сградата на училището. Кандидатите влизат в сградата в 7,30 часа с входящия си номер, по който ще бъде изнесен и списъка с оценките от изпита.

(кандидатстващите ученици от други населени места могат да ползват общежитие)

За V, VI, VII, VІІІ и IX клас – приравнителни изпити:
01. Подаване на документи за кандидатстване в сградата на училището 11 – 16.06. 2017 г.
02. Провеждане на изпит за проверка на способностите 17.06.2017 г. /събота/
03. Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите 17.06.2017 г.
04. Обявяване на списъците с приетите ученици 17.06.2017 г.
05. Записване на приетите ученици до 22.06.2017 г.
06. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места. до 23.06.2017 г.
07. Попълване на незаетите места и записване на учениците до 29.06.2017 г.
08. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 30.06.2017 г.

Директор:

Петя Минекова