Свободолюбивият дух, възможността на учениците да изграждат своя стратегия на поведение и защитават позицията си са само част от емблемата на Национално Училище по Пластични Изкуства и Дизайн „Акад. Дечко Узунов“ – Казанлък

ВАЖНО:

Всяка събота от 9 часа в училището се провеждат безплатни консултации и подготовка за кандидатстване (Във връзка с обявеното извънредно положение, консултациите и подготвителните курсове временно се прекратяват)

ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ!

СПРАВОЧНИК ЗА УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА И КУЛТУРАТА

За учебната 2020/2021 година обявяваме прием на ученици както следва:

 

V клас – една паралелка по изобразително изкуство – 18 места;

 

 

VIII клас- две паралелки – 48 места, за специалностите :
– „Промишлен дизайн“ – ,
– „Пространствен дизайн“ – ,
– „Рекламна графика“ –
– „Изящни изкуства“ –
– „Лютиерство“
 

 

 

Учениците кандидатстват по Наредба № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата, на министъра на културата, обн. ДВ. бр.67 от 26.08.2016 г.

ГРАФИК за подаване на документи за кандидатстване:

 

За V клас: от 30.05. до 05.06.2020 г. включително от 8 до 18 часа в сградата на училището.
За VIII клас: от 20.06. до 26.06.2020 г. включително от 8 до 18 часа в сградата на училището.(Графикът може да бъде променен, следете информацията в сайта)

Учениците, които кандидатстват, подават до директора на училището следните документи:

 

  • Заявление по образец за кандидатстване с подредени желания по специалности /получава се в училището/;

  • Акт за раждане /оригинал и копие/;

  • Удостоверение за завършен начален етап на основно образование или удостоверение за завършен VІІ клас /оригинал и копие – ако документът не е издаден, се представя по-късно/;

  • Медицинско свидетелство със заключение, че ученикът може да кандидатства за съответната специалност и със статус за цветоусещане, издадено от личния лекар на ученика.

Записването започва веднага след изпита с оригиналите на документите в училището.

 

ГРАФИК за провеждане на дейностите по приемане на ученици:

Приемният изпит се провежда в сградата на училището. Кандидатите влизат в сградата в 7,30 часа с входящия си номер, по който ще бъде изнесен и списъка с оценките от изпита.

(кандидатстващите ученици от други населени места могат да ползват общежитие)

За V клас:
01. Подаване на документи за кандидатстване в сградата на училището 30.05. – 05.06. 2020 г.(графикът може да бъде променен, следете информацията на сайта)
02. Провеждане на изпити за проверка на способностите Датите ще бъдат публикувани по-късно
03. Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите
04. Утвърждаване и обявяване на списъците с приетите ученици
05. Записване на приетите ученици сроковете ще бъдат публикувани по-късно.
06. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места.
07. Попълване на незаетите места и записване на учениците
Подаване на документи за участие в допълнителни изпити по чл.16, ал.5 за попълване на незаетите места
Провеждане на допълнителен изпит/и за проверка на способностите за попълване на незаетите места по чл.16, ал.5.
За VIII клас:
01. Подаване на документи за кандидатстване в сградата на училището 20.06. – 26.06. 2020 г.(сроковете подлежат на промяна, следете за информация в сайта)
02. Провеждане на изпити за проверка на способностите Датите ще бъдат публикувани по-късно
03. Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите
04. Утвърждаване и обявяване на списъците с приетите ученици
05. Записване на приетите ученици
06. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места.
07. Попълване на незаетите места и записване на учениците
08. Подаване на документи за участие в допълнителни изпити по чл.16, ал.5 за попълване на незаетите места
09. Провеждане на допълнителен изпит/и за проверка на способностите за попълване на незаетите места по чл.16, ал.5.

Директор:

Петя Минекова