Божидара Зарова

учител

teacher-f

  Образование

висше – магистър

Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“

специалност: българска филология

  Специализации

Чуждоезиково обучение – английски език

  ПКС

2015 – V ПКС

  Квалификационни курсове

2012 – „Работа с LSM MOODLE“

2013 – „Разрешаване на конфликти в училище“

2015 – „Формиране на умения за работа с текст“, РААБЕ

2015 – „Професионално и личностно развитие на педагога“, Тийм Билдинг ООД, СУ

2015 – „Четенето – мотивации, стратегии, техники“, Институт за литература БАН, СУ

2016 – „Изграждане на основни умения при работа с електронно съдържание чрез MozaBook /уеб базирана интерактивна онлайн платформа/“, КЕЙСИЕМ ЕООД, София

  Личностни постижения

Ръководител на ученици, печелили призови места в конкурси:

2013 – I и II място от конкурса „Розата – красивият символ на България“

2014 – I място поезия от Национален младежки литературен конкурс „100 години Яворов“

  Езикови умения

Английски език – В2

  Компютърни умения

MS Word

  Отличия за принос в областта на образованието

2013 – Грамота от Директора на НГПИД за високи постижения в олимпиадата по БЕЛ
2015 – Грамота от кмета на град Казанлък по случай 24 май

2016 – Грамота от Директор НГПИД по случай 117 г. от рождението на Д.Узунов и за принос в издигане авторитета на училището през учебната 2015-2016

  Друго