Ивелина Гинева

учител

Ivelina Gineva

  Образование

висше – магистър

Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“

специалност: учител по история, учител по география

  Специализации

няма

  ПКС

V ПКС

  Квалификационни курсове

„Интерактивни методи в обучението“

2012 – „Работа с LSM MOODLE“

2013 – „Разрешаване на конфликти в училище“

2014 – „Използване на интернет  в часовете по история“, изд.“Просвета“ – Стара Загора

2015 – 2016 – „Професионално и личностно развитие на педагога“, Тийм Билдинг ЕООД

2016 – „Изграждане на основни умения при работа с електронно съдържание чрез /уеб базирана интерактивна онлайн платформа/“, КЕЙСИЕМ ЕООД, София

  Личностни постижения

Специална награда от конкурс „100 години Балканска война“

Участие в областен конкурс „Левски във времето“

  Езикови умения

Английски език – А1

Немски език – А1

Руски език – А1

  Компютърни умения

MS Office; Internet

  Отличия за принос в областта на образованието

2009 – Грамота от Кмета на град Казанлък за принос в образованието

2012 – Грамота от Кмета на град Казанлък за принос в образованието

2013 – Грамота от Директора на НГПИД по случай 24 май2015 – 2016 – Грамота от Кмета на община Казанлък за 24 май

  Друго