Пламен Недков

младши възпитател

teacher-m

  Образование

висше – бакалавър

Национална спортна академия – София

специалност: треньор по волейбол

  Специализации

няма

  ПКС

няма

  Квалификационни курсове

2013 – „Разрешаване на конфликти в училище“

  Личностни постижения

Примерен текст

  Езикови умения

Английски език – В2

  Компютърни умения

MS Office, Internet, Photoshop, Android OS

  Отличия за принос в областта на образованието

няма

  Друго

Примерен текст