Велико Тодоров

младши учител

teacher-m

  Образование

висше – магистър

Национална Художествена Академия – София

специалност: промишлени изкуства – промишлени форми

  Специализации

няма

  ПКС

няма

  Квалификационни курсове

2012 – „Работа с LMS MOODLE“

2015 – „Професионално и личностно развитие на педагога“, Тийм Билдинг ЕООД

  Личностни постижения

от 1995 до 2000 – Златни медали за промишлени изделия от Технически панаир – Пловдив

2006 – Грамота за промишлен дизайн, 2-ро място, Е12

2005 – Грамота за промишлен дизайн, 3-то място, Е16

2003 – Грамота за промишлен дизайн, 3-то място, D35

2003 и 1997 – Грамота за промишлен дизайн, Патентно ведомство

2001 – Златен медал за промишлено изделие, KADE16, гр. Познан, Полша

  Езикови умения

  Компютърни умения

CorelDRAW; 3DS MAX DESIGN; MS Office

  Отличия за принос в областта на образованието

няма

  Друго