ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НГПИД „Акад. Дечко Узунов“ ГР. КАЗАНЛЪК НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 16, АЛ.2 И 23 ОТ ЗДС ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем Помещение до 42 м2 подходящо за продажба на закуски Начална тръжна цена 5,00 лв. на кв.м Тръжните документи се закупуват в канцеларията на училището, всеки работен ден от 29.07.2016 г. до…

Details
burnout

По плана за вътре училищната квалификация

„Синдромът Burnout или емоционалното „изгаряне“ – един от рисковете в учителската професия“
автор Дона Андонова – преподавател по дисциплините от културно-образователна област „Философски цикъл“

ЕМОЦИОНАЛНОТО- Dona Andonova