Училищни учебни планове за учебната 2023/2024 година

Училищен учебен план за V клас за учебната  2023-2024 година Училищен учебен план за VI клас за учебната  2023-2024 година   Училищен учебен план за XIIa клас за учебната  2023-2024 година Училищен учебен план за XIIб клас  за учебната 2023-2024 година Училищен учебен план за VIIIa клас за учебната 2023-2024 година Училищен учебен план за VIIIб…

Details