Основания за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

Уважаеми родители и ученици, Информираме ви за основанията за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС), регламентирани в чл. 115а, ал. 3 и ал. 4 от ЗПУО и разписани подробно в раздел III – Обучение от разстояние в електронна среда от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование…Прочетете повече: При…

Details

Заповед на Министъра на Здравеопазването от 26. Ноември 2021 г.

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 5 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2021 година относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за…

Details