document-icon

ГОДИШЕН ПЛАН – ГРАФИК За дейността на комисията по самооценяване в Национална гимназия по пластични изкуства и дизайн „Академик Дечко Узунов“ – Казанлък за учебната 2013/2014 година

ГОДИШЕН ПЛАН – ГРАФИК За дейността на комисията по самооценяване в Национална гимназия по пластични изкуства и дизайн „Академик Дечко Узунов“ – Казанлък за учебната 2013/2014 година   УТВЪРДИЛ: __________________ Петя Минекова Директор   ВИЗИЯ: Национална гимназия по пластични изкуства и дизайн “Акад. Дечко Узунов” е училище по изкуствата, предоставящо качествено професионално  образование в областта на…

Details