document-icon

Заповед на Директора за утвърждаване критерии за отпускане на стипендии

Заповед на Директора за утвърждаване критерии за отпускане на стипендии НАЦИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО  ПЛАСТИЧНИ  ИЗКУСТВА  И  ДИЗАЙН  “АКАД. ДЕЧКО УЗУНОВ” – ГР. КАЗАНЛЪК   ЗАПОВЕД  № 142 / 11.03.2013 г.   На основание чл.147, ал.1, т.1 от ППЗНП и чл.9, ал.1 и ал. 2 от Постановление № 33 от 15.02.2013 г. на Министерски съвет За условията за…

Details