Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“

В Национално училище по пластични изкуства и дизайн „Акад. Дечко Узунов“ се откри изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“. Тя е организирана от Международния Център „Рьорих“,Министерството на образованието и науката, Националното училище по пластични изкуства и дизайн „Акад. Дечко Узунов“, Международния комитет за съхранение на наследството на Рьорих, Държавна агенция „Архиви“, Индологическа фондация „Изток-Запад“, Националното…

Details