Поверителност

GDPR

Защита на личните данни на НУПИД АКАДЕМИК ДЕЧКО УЗУНОВ – Казанлък съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).