boss
Петя Минекова

Директор

Дизайн

design666
Боян Попов

Старши учител

Дизайн

jiwopis
Деница Добрева

Учител

Изобразителни изкуства

jivopis22
Анна Желева

Учител

Изящни изкуства, Живопис

jiwopis
Никола Вълчев

Учител

Живопис

atom
Румен Трънски

Учител

Физика и астрономия

globus
Ваня Денчева

старши учител

География и икономика

filosofy
Донка Андонова

Старши учител
Педагогически съветник

Философия

img015
Мария Стефанова

Учител

Компютърна графика

litherature
Божидара Зарова

Старши учител

български език и литература

sport
Петя Ангелова

Учител

Физическо възпитание и спорт

image
Антон Антонов

Старши учител

изящни изкуства

graphic
Елеонора Атанасова

Учител

изящни изкуства

graphic
Радостина Павлова

Старши учител

изящни изкуства

image
Пламен Бонев

Старши учител

изящни изкуства

silvi2
Силвия Коева-Попова

Учител

Изящни изкуства, Живопис

design
Велико Тодоров

Учител

дизайн

design
Иван Найденов

Учител

дизайн

graphicdesign
Росица Желева

Учител

рекламна графика

nupid2222
Стефан Желев

Възпитател

Общежитие

geography
Ивелина Гинева

Старши учител

история и цивилизация

biology
Саша Бориславова

Старши учител

биология и здравно образование

jivopis555_370
Веселина Маринова

учител

Живопис

litherature
Диана Шамбурова

Старши учител

български език и литература

mathematic
Веселина Дамянова

Старши учител

математика

music
Иван Шамбуров

Учител

музика

sculpture
Ваньо Колев

Старши учител

изящни изкуства

Image title 10
Корнелия Писарова

Старши учител

информатика и информационни технологии

luthier
Никола Николов

Учител

Лютиерство

sport
Димитър Димитров

Старши учител

Физическа култура и спорт

nupid2222
Пламен Недков

Възпитател

общежитие

deutsch
Татяна Караколева

Старши учител

немски език

design7
Божидара Каратерзиева

Учител

Дизайн

english
Кристина Воденичарова

Учител

Английски език

Image title 07
Радослав Мартинов

Учител

Руски език