Божидара Каратерзиева

 Учител по Дизайн

teacher-f

  Образование

2020 – 2022 Висше- магистър, Национална художествена академия, град София Специалност: Интериорен и екстериорен дизайн

2016 – 2020 Висше- бакалавър, Национална художествена академия, град София Специалност: Индустриален дизайн Втора специалност: Теория и практика на художественото образование.

  Квалификационни курсове

12.11- 13.11.2022 Обучение на тема: Кариерно ориентиране и консултиране на учениците- необходимост в съвременното училище. Изборът на кариерна пътека- основа на мотивацията за учене

04.07- 05.07. 2022 Обучение на тема: Учителско портфолио

  Езикови умения

Английски език

  Компютърни умения

Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, AutoCAD, Rhinoceros, 3ds MAX, MS Office

  Личностни постижения

2022 Изложба на дипломираните магистри на НХА

2020 Изложба на дипломираните бакалаври на НХА