Диана Шамбурова

старши учител

diana shamburova

  Образование

висше – магистър

Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“

специалност: българска филология

  Специализации

  ПКС

IV ПКС

  Квалификационни курсове

2012 – „Ученическото портфолио като иновация в процеса на обучение“

2013 – „Ефективни техники за работа с родителите и общността“

2013 – „Работа с деца и ученици със СОП“

2013 – „Обучение за работа в мултикултурна среда и превенция на отпадането от училище“

2013 – „Позитивен подход в образованието“

2013 – „Професионален стрес при педагозите. Техники за овладяване и контрол на стреса“

2014 – „Мениджмънт на взаимоотношенията в класа.“

2014 – „Проектният метод в урока по български език и литература.“

2015 – „Формиране на умения за работа с текст“, РААБЕ

2015 – 2016 – „Професионално и личностно развитие на педагога“, Тийм Билдинг ЕООД

2015 – 2016 – „Четенето – мотивации, стратегии, техники“, Институт за литература БАН, СУ

2015-2016 – Квалификационен семинар „Готовност на младия учител за възпитанието на децата“, Фондация „Г. Пирьов“

2016 – „Изграждане на основни умения при работа с електронно съдържание чрез /уеб базирана интерактивна онлайн платформа/“, КЕЙСИЕМ ЕООД, София

  Личностни постижения

2009 – II място от областна конференция „Училището – желана територия“

2012 – II място национален литературен конкурс „Морето! Най-голямото събитие!“

  Езикови умения

Английски език – A1

  Компютърни умения

MS Word

  Отличия за принос в областта на образованието

2016 – Грамота от Директор НГПИД по случай 117 г. от рождението на Д.Узунов и за принос в издигане авторитета на училището през учебната 2015-2016

  Друго