Христа Димитрова

Учител по Рекламна графика

Нашият 8б клас с класен ръководител г-ца Христа Димитрова

  Образование

висше – магистър

Национална художествена академия – София (бакалавър)

Великотърновски университет (магистър)

специалност: промишлени изкуства – пространствено оформление (бакалавър); медии и реклама (магистър)

  Специализации

няма

  ПКС

няма

  Квалификационни курсове

2012 – MS Expression Web 4 по проект на МОН  „ИКТ в образованието“

2012 – „Портфолиото като образователна технология“

2015-2016 – „Професионално и личностно развитие на педагога“, Тийм Билдинг ЕООД

2015-2016 – „Дизайн на обучението и подходящи безплатни инструменти за създаване на онлайн съдържание“, Център за образователни инициативи

2015-2016 – Квалификационен семинар „Готовност на младия учител за възпитанието на децата“, Фондация „Г. Пирьов“

2016 – „Изграждане на основни умения при работа с електронно съдържание чрез MozaBook /уеб базирана интерактивна онлайн платформа/“, КЕЙСИЕМ ЕООД, София

  Личностни постижения

Участие в екипа, организиращ ежегодния за училището Национален конкурс „Наследници на Дечко Узунов“

  Езикови умения

Английски език – В1

  Компютърни умения

Работа с графичен софтуер

  Отличия за принос в областта на образованието

2012 – Грамота от Кмета на община Казанлък за цялостен принос за утвърждаване на българските ценности и изключителни заслуги в сферата на образованието

2016 – Грамота от Директор НГПИД по случай 117 г. от рождението на Д.Узунов и за принос в издигане авторитета на училището през учебната 2015-2016

  Друго