Петя Ангелова-Топалова

учител по Физическо възпитание и спорт

  Образование

НУПИД ,,Акад. Дечко Узунов“ гр. Казанлък специалност,, Живопис“
НСА ,, Васил Левски „ гр София – бакалавър
Специалност: Треньор по Туризъм, Алпинизъм
Учител по Физическо възпитание и спорт
СУ ,,Св. Климент Охридски“ – магистър
Специалност: Начална Училищна Педагогика