Стефка Дамянова

главен учител по Компютърна графика и Информационни технологии

P1250012

  Образование

висше – магистър

Висш машинно-електротехнически институт, сега Технически университет – София

специалност: ЕИТ

  Специализации

2004 – „How e-learning can be planned and implemented in schools“, Американски университет, Прага, Чехия по програма Сократ

2008 – „EWRODIDAWEB – Използване на интернет и мултимедийни инструменти в педагогиката” в Унивеситет Ла Сапиенса, Рим, Италия по програма Коменски

2013 – „Using video in Lifelong Learning“ в Ирландски университет, град Льовен, Белгия по програма Коменски

  ПКС

V-то ПКС – 2011, ДИПКУ Стара Загора

  Квалификационни курсове

2006 – Курс по английски език, ниво B2, училища „Европа”
2006 – МОН, Национален педагогически център – Курс за „Ръководители на компютърни кабинети“
2006 – „Здравословни и безопасни условия на труд“, Център за обучение и консултации-София

2010 – „Използване на инструментите Web 2.0” от Европейска училищна мрежа, обучителни събития по eTwinning Learning Lab
2010 – Проект на МОН „ИКТ в образованието” – „Power Point 2003” на английски език

2011 – Проект на МОН „ИКТ в образованието” – „Онлайн социални умения”, ниво: Напреднал
2011 – Проект на МОН „ИКТ в образованието” –  курс по английски език
2011 – „Използване на mind-mapping /карта на ума/ за иновативно писане“ от Европейска училищна мрежа, обучителни събития по eTwinning Learning Lab
2011 – UNESCO Bangkok e-learning – „Използване на ИКТ в образованието“

2012 „Портфолиото като образователна технология“, Образователен център „Академика“
2012 – „Работа с MLS  MOODLE“

2013 Webinar Certificate of Participation – ETWINNING AND 21st CENTURY SKILLS, 9-13 December 2013
2013 „Квалификация на педагогически специалисти“ за главни учители, 01-09.09.2013, Стара Загора

2013 – „Разрешаване на конфликти в училище“, „Тийм билдинг“ ООД, София

2014 – Семинар на тема: „Обучението по информационни технологии на зрително затруднени ученици в общообразователното училище“, 04.02.2014, СОУ“Иван Вазов“, Стара Загора

2014 – „Методически аспекти на обучението по ИТ и информатика в 5-12 клас в българските училища“, РИО на МОН, Стара Загора

2015 – „Изграждане на предприемачески умения у учениците в контекста на всички учебни дисциплини“, СУ „Св.Климент Охридски“

2015 – „VBA (Visual Basic for Application) за разработване на образователни ресурси“, сдружение „Образование и технологии“

2015-2016 – „Професионално и личностно развитие на педагога“, Тийм Билдинг ЕООД

2015-2016 – Developing Digital Skills in your Classroom online
course on the European Schoolnet Academy, Брюксел, на английски език

2015-2016 – „Дизайн на обучението и подходящи безплатни инструменти за създаване на онлайн съдържание“, Център за образователни инициативи

2015-2016 – „Изграждане на основни умения при работа с електронно съдържание чрез MozaBook /уеб базирана интерактивна онлайн платформа/“, КЕЙСИЕМ ЕООД, София

2015-2016 – „Мултимедийного учебного дистанционного курса безопасного пользования ресурсами сети Интернет“,Национальной академии связи, Одеса, на руски език

2015-2016 – Конференция Microsoft TechKnowledge 2016 за учители

  Личностни постижения

2005 – Ръководител на 15 ученика по проект „ ЕВРОДИЗАЙН- Европейска практика за ученици от специалност промишлен дизайн” за ученическа мобилност в Германия по програма Леонардо да Винчи, изучаване на 3DStudioMax

2006 – Ръководител на 20 ученика по проект „ КРЕАТИВНОСТ – Европейски измерения на творческия процес в дизайна” за ученическа мобилност в Германия по програма Леонардо да Винчи, изучаване на Photoshop

2007 – Ръководител на 20 ученика по проект „Web124- Дизайн на интернет базирани системи” за ученическа мобилност в Германия по програма Леонардо да Винчи, изучаване на Dreamweaver

Лектор на Валоризационна конференция по програма „Учене през целия живот“ – представяне на документи Europass Mobility

2007 – Лектор на Валоризационна конференция по програма „Леонардо да Винчи“ – успешни проекти

2008 – Ръководител на група от 10 учители по проект „Европейски опит в обучението по пластични изкуства“, Малага, Испания

Лектор на конференция на БАН на тема „Дигитализиране на българското наследство“

2009 – Участие с ученици от 12 клас в инициативата на Европейския парламент „Пролет в Европа”

2012 – Участие в 15 членната Българска делегация на Годишната eTwinning конференция Берлин

2012 – Европейски сертификат за качество за проект по eTwinning

2013 – Участие с ученици от 5 клас в инициативата на Европейска мрежа за безопасен интернет „Safer Internet Day“

2013 – Участие eTwinning professional workshop за учители по ИТ, Рейкявик, Исландия

2013 – Статия в сборника „Добри практики по eTwinning“ – Разкази на учители, спечелили Национален знак за качество през 2011 и 2012 г.

2014 – Европейски сертификат за качество за проект по eTwinning

2014 – Статия в сборника „Добри практики в насърчаване на четенето“ – успешни проекти 2012-2014

  Езикови умения

Английски език – В2

Руски език – С1

Немски език – А2

  Компютърни умения

Професионално използване на цялата гама приложен софтуер за офис дейности, обработка на изображения, комуникация и съвременни образователни онлайн инструменти.

  Отличия за принос в областта на образованието

2004 – Грамота от кмета на Община Казанлък послучай 24 май

2006 – Грамота от Директора на НГПИД „Акад. Д. Узунов”;

2007 – Поздравителен адрес от Началник РИО – Стара Загора послучай 24 май за учител – новатор
2008 – Грамота и плакет от Министерство на културата по случай 24 май Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост за принос в развитието на българската култура

2009 – Грамота от Директора на НГПИД „Акад. Д. Узунов”
2009 – Покана за прием на Президента на Република България г-н Първанов послучай 24 май

2011 – Грамота от Директора на НГПИД „Акад. Д. Узунов”
2011 – Грамота от кмета на Община Казанлък послучай 24 май

2012 – Почетно отличие „Неофит Рилски“ на Министерството на образованието, младежта и науката за дългогдишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета

2012 – Покана за приема на Президента г-н Пневнелиев по случай 24 май

2013 – Грамота от кмета на Община Казанлък, г-жа Галина Стоянова, послучай 24 май

2015 – Грамота от кмета на Община Казанлък послучай 24 май

2015-2016 – Грамота от Директор НГПИД по случай 117 г. от рождението на Д.Узунов и за принос в издигане авторитета на училището

2015 – 2016 – Грамота от Кмета на община Казанлък за 24 май

  Друго

Онлайн учителско портфолио с материали за учениците:

http://stefkadamyanova.wikispaces.com/%D0%97%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D0%BD

Философия:
Чрез моята професионална работа и личен живот, като преподавател по „Компютърна графика“ и ИТ искам да формирам в учениците си стремеж за непрекъснато учене и самообучение, отговорност за собственото си развитие, обосноваване и отстояване на взетите решения и добри презентационни умения за собствено представяне. Чрез демонстрации и практическа работа се стремя да поставя основите за правилна работа с компютър.