Професия „Лютиер“

Специалности:

 

  • „Класически струнни инструменти“

Една рядка и интересна професия с 500 годишна традиция – изработване на класически струнни инструменти.

Завършващите са отлично подготвени специалисти, които продължават една добра традиция на казанлъшкия край.

Процесът на обучение се извършва в сътрудничество с фирма „Кремона България ЕООД“ – предприятие, специализирано в областта на лютиерството.

Не малка част от завършилите продължават обучението си в големите центрове на лютиерското изкуство в Кремона – Италия,  Мирекур –  Франция и Митенвалд – Германия.