Росица Желева

 учител

 

 

 

 

 

 

 

 

  Образование

 

Бакалавър
Изящни изкуства
Графичен дизайн и визуални комуникации
Художник
Плакат и графичен дизайн
Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий Факултет по
изобразително изкуство

 

 

  Специализации

 

СДК Педагогическа правоспособност по специалността
ДИПКУ към Тракийски университет Стара Загора

 

  Професионални умения и
компетенции

 

Логодизайн, фирмена идентичност, плакат, дизайн на опаковка, дизайн на корица за книжно
тяло, рекламни материали.

Рисуване и композиционни умения, придобити по време на обучението

 

 

  Други умения и компетенции

 

Лято стъкло спецкурс, посещаван повреме на обучението ми във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Дизайн на интернет базирани системи, обучение по програма Леонардо да Винчи
Alfatraining Bildungszentrum Карлсруе, Германия
Europass сертификат Photoshop, основни познания за DreamWeaver, HTML

 

  Езикови умения

 

Английски  B1 ; Италиански А2, А1

 

 

  Компютърни умения

 

добра работа с CorelDraw, Adobe Photoshop

добра работа с инструментите на Microsoft Office ™

познания по Autodesk Maya

 

 

  Други умения и компетенции

 

Лято стъкло спецкурс, посещаван повреме на обучението ми във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“