Никола Николов

 учител

  Образование

Висше образование
бакалавър
Специалност „Социална педагогика“
Тракийски университет, гр. Стара Загора

Социална педагогика

Психология

Дидактика

Философия

Социология

Обучение ниво 4 по EQF Лютиерство Индустрианлно и
занаятчийско производство
Istituto di Istruzione secondaria superior statale
“Antonio Stradivari”, Cremona, Italia

Практическо обучение по лютиерство

Лакиране и монтиране

Реставрация и поддръжка

Акустична физика

Италиански език

 

  Квалификационни курсове

 

2023 Участие в програма за обмяна на опит към Erasmus + School Education Accreditation programme of Isparta National Directorate of Education

2022 Преминал обучение на тема „Учителско портфолио“, NLP Training Lab

2022 Преминал обучение на тема „Кариерно ориентиране и консултиране на учениците
необходимост в съвременното училище. Изборът на кариерна пътека основа на
мотивацията за учене. Запознаване със сертифициран инструментариум интерактивни
упражнения, филми, Про грама за кариерно ориентиране.“ ЧР „Рефлекс“ ЕООД

Участвал в Квалификационен курс на тема „Дистанционно училище“ Център за
професионално обучение към „Матев Строй“ ЕООД

 

  Личностни постижения


2023 Първо място в секция Модерна виола, категория Професионалисти в Primo Concorso
Internazionale di liuteria Giovanni Battista Guadagni ni ”, Pia cenza, Italia

202 2 Трето място в секция Модерна виола, категория Професионалисти в Primo Concorso
Internazionale di Liuteria “Marino Cappicc h ioni”ioni”, Sogliano di Rubicone, Italia

202 2 Трето място и Бронзов медал в секция Виола, категория Професионалисти в
XII Concorso Internazionale di Liuteria di Pisogne
, Italia

2021 участие с Виола в XV Concorso Triennale Internazionale di Liuteria Antonio Stradivari in
Cremona, Italy

2021 участие в Секция Цигулка в 14 14th International Henryk Wieniawski Violin Making Competition, Poznan, Polald

2020 Трето място и бронзов медал в Секция Виола в Malta International Violin Making
Competition, Valletta, Malta

2019 участие с Цигулка в The 6’ Wlodzimierz Kaminski Violin Making Competiton in Poznan,
Poland

2018 участие с Виола в XV Concorso Triennale Internazionale di Liuteria Antonio Stradivari in
Cremona, Italy

2018 Специална награда за Най добър звук за Виола, 9’ Concorso Internazionale di Liuteria
Contemporanea A.N.L.A.I , Kazanlak, Bulgaria

2017 Трето място, Секция Цигулка, Категория Професионалисти в 8’ Concorso Internazionale
di Liuteria, Sesto Fiorentino

2015 Първо място, Секция Виола, Категория Ученици в 9‘ Concorso Nazionale di Liuteria
ANLAI Cremona

2014 Участие в Concorso Nazionale di Liuteria ANLAI Cremona с цигулка и виола, Категория
Ученици

2013 Участие в Concorso Nazionale di Liuteria ANLAI Cremona с цигулка и виола, Категория
Ученици

  Езикови умения

Италиански C1
.Английски  A2

  Компютърни умения

Добро владеене на офис пакет (програма за обработка на текст, електронна таблица,
програма на презентации)

  Допълнителни курсове  Квалификации

2023 Участие в програма за обмяна на опит към Erasmus + School Education Accreditation programme of Isparta National Directorate of Education

2022 Преминал обучение на тема „Учителско портфолио“, NLP Training Lab

2022 Преминал обучение на тема „Кариерно ориентиране и консултиране на учениците
необходимост в съвременното училище. Изборът на кариерна пътека основа на
мотивацията за учене. Запознаване със сертифициран инструментариум интерактивни
упражнения, филми, Про грама за кариерно ориентиране.“ ЧР „Рефлекс“ ЕООД

Участвал в Квалификационен курс на тема „Дистанционно училище“ Център за
професионално обучение към „Матев Строй“ ЕООД