Анна Желева

Учител по рисуване и живопис

teacher-f

  Образование

висше – магистър

ВТУ „Св. Кирил и Методи“

Педагогика на изобразителното изкуство

Магистратура „Живопис“

  Специализации

  ПКС

  Квалификационни курсове

2015-2016 – „Професионално и личностно развитие на педагога“, Тийм Билдинг ООД, СУ

2016 – „Изграждане на основни умения при работа с електронно съдържание чрез MozaBook /уеб базирана интерактивна онлайн платформа/“, КЕЙСИЕМ ЕООД, София 2016 – Законът за предучилищното и училищното образование и реформата в образователната система
2017 – извършване на вътрешната оценка на качеството в образователната институция
2018 – електронен дневник-решение за ефективна комуникация между родители,учители и ученици
2019 г- Хасковските бани – Бърнаут и борбата със стреса на учителите

  Личностни постижения

  Езикови умения

Руски език

  Компютърни умения

Microsoft Office

  Отличия за принос в областта на образованието

Грамоти

  Друго