Божидара Зарова

Старши учител

bojidara_zarova

  Образование

висше – магистър

Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“

специалност: българска филология

  Специализации

2019 г. Иновативни практики в образованието, ДИПКУ Стара Загора
2017 г. Чуждоезиково обучение – английски език, ДИПКУ Стара Загора

  ПКС

2019 г. III ПКС в ДИПКУ Стара Загора
2017 г. IV ПКС в ДИПКУ София
2015 г. V ПКС в ДИПКУ Стара Загора

  Квалификационни курсове

2012 – „Работа с LSM MOODLE“
2013 – „Разрешаване на конфликти в училище“
2015 – „Формиране на умения за работа с текст“, РААБЕ
2015 – „Професионално и личностно развитие на педагога“, Тийм Билдинг ООД, СУ
2015 – „Четенето – мотивации, стратегии, техники“, Институт за литература БАН, СУ
2016 – „Изграждане на основни умения при работа с електронно съдържание чрез MozaBook /уеб базирана интерактивна онлайн платформа/“, КЕЙСИЕМ ЕООД, София
2016 – Законът за предучилищното и училищното образование и реформата в образователната система
2017 – извършване на вътрешната оценка на качеството в  образователната институция
2018 – електронен дневник-решение за ефективна комуникация между родители,учители и ученици
2019 г- Хасковските бани – Бърнаут и борбата със стреса на учителите

  Личностни постижения

Ръководител на ученици, печелили призови места в конкурси:
2013 – I и II място от конкурса „Розата – красивият символ на България“
2014 – I място поезия от Национален младежки литературен конкурс „100 години Яворов“
2018 – II място в Националния конкурс за детска хумористична литературна творба „Присмехулници“, част от Чудомирови празници 2018, Кирил Димов от VII клас
2018 – поощрителна награда за проза в XXI Национален конкурс „Любовта в нас“, 2018, Весела Димитрова от VI клас

  Езикови умения

Английски език – В2

  Компютърни умения

MS Word

  Отличия за принос в областта на образованието

2013 – Грамота от Директора на НГПИД за високи постижения в олимпиадата по БЕЛ
2015 – Грамота от кмета на град Казанлък по случай 24 май
2016 – Грамота от Директор НГПИД по случай 117 г. от рождението на Д.Узунов и за принос в издигане авторитета на училището през учебната 2015-2016
2017 – Грамота от Директор НГПИД по случай 117 г. от рождението на Д.Узунов и за принос в издигане авторитета на училището през учебната 2017-2018
2019 – специална грамота за участие в Националния литературен конкурс на тема: „Защо съм учител“ на Издателска група „Просвета“

  Друго