Даниела Петканова

старши учител по Физическо възпитание и спорт

P3010037

  Образование

висше – магистър

Национална спортна академия, София

специалност: физкултура, баскетбол

  Специализации

Екология и ООС

  ПКС

II-ро ПКС – 1990

  Квалификационни курсове

2015 – „Професионално и личностно развитие на педагога“, Тийм Билдинг ЕООД

  Личностни постижения

  Езикови умения

  Компютърни умения

MS Word

  Отличия за принос в областта на образованието

2016 – Грамота от Директор НГПИД по случай 117 г. от рождението на Д.Узунов и за принос в издигане авторитета на училището през учебната 2015-2016

  Друго