Деница Добрева

Учител

teacher-f

  Образование

Висше – магистър

ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий”, гр. Велико Търново,

Специалност – „Изящни изкуства – Дизайн на стъклото”

  Квалификационни курсове

2018 – „формиране на умения за работа с електронен дневник-решение за ефективна комуникация между родители,учители и ученици,РААБЕ

2019 г- Бърнаут и борбата със стреса на учителите

  Личностни постижения

Участия в общи и самостоятелни изложби.

  Езикови умения

Английски език – А1

  Компютърни умения

Microsoft Word, Adobe Photoshop, CorelDRAW

  Отличия за принос в областта на образованието

2019 – Грамота от директора на НУПИД по случай 120г. от рождението на Д.Узунов и за принос в издигане авторитета на училището през учебната 2018-2019