Донка Андонова

старши учител

Педагогически съветник

dona1

  Образование

Висше – Магистър

ЮЗУ „Неофит Рилски“

Специалност – Психолог

  Специализации

-Социална психология;

-Психотерапия;

-Учител по дисциплините от философски цикъл.

  ПКС

IV ПКС

  Квалификационни курсове

Психодрама-терапевт – Национална федерация за психодрама и групова терапия, Фондация „Психодрама-2000“ към FERTO
Сертификат „Гещалттерапия“ /Фондация „Психотерапия -2000“/
Сертификат „Хипнотерапия“ /Българска асоциация по хипноза и хипнотерапия/
Сертификат –Изготвяне и реализиране на проекти в педагогическа среда
Сертификат – Обучение и работа с деца със СОП
Сертификат – Работа с деца с девиантно и делинквентно поведение
Съавтор на образователно помагало за превенция на СПИН и ППИ сред млади хора –съвместна поръчка на МОН и МЗ
Сертификат – Педагогическа дейност в мултикултурна среда
Сертификат – Консултиране на родители по проблеми на училищната успеваемост на децата
Сертификат – За управление и решаване на конфликти и водене на ефективни преговори

  Езикови умения

Английски –ниво ( B1/B2 )

Руски – ниво ( B2/C1)

  Компютърни умения

Microsoft Office

  Отличия за принос в областта на образованието

Грамоти