Елеонора Атанасова

Учител по графика и история на изкуствата

DIGITAL CAMERA

  Образование

висше – магистър

Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“

специалност: 1. изящни  изкуства – графика; 2. изящни изкуства – живопис

  Специализации

В Akademia ….. , Лодз. Полша

  ПКС

няма

  Квалификационни курсове

2015 – „Съвременното изкуство в образованието ‘2015“, обучение на преподаватели от училищата по изкуствата и културата, Център „АЛОС“

2015 – „Професионално и личностно развитие на педагога“, Тийм Билдинг ЕООД

2015-2016 – Квалификационен семинар „Готовност на младия учител за възпитанието на децата“, Фондация „Г. Пирьов“

2016 – „Изграждане на основни умения при работа с електронно съдържание чрез MozaBook /уеб базирана интерактивна онлайн платформа/“, КЕЙСИЕМ ЕООД, София

„Работа с деца с ментални и физически увреждания Арт-терапия“

  Личностни постижения

Самостоятелни изложби в България, Португалия и Полша.

Участие в множество конкурси, пленери, симпозиуми и биеналета в България, Полша, Беларус, Русия, Португалия, Швейцария, Сърбия и Китай.

  Езикови умения

Английски език – С2

Португалски – С1

Полски – С1

Руски – С1

  Компютърни умения

  Отличия за принос в областта на образованието

2015 – Грамота от кмета на Община Казанлък за пленер „Рисуваме заедно“
2015-2016 – Грамота от кмета на Община Казанлък за 24 май

  Друго

Творбите ми са собственост на множество галерии в страната и чужбина.