Ивелина Гинева

учител

Ivelina Gineva

  Образование

висше – магистър

Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“

специалност: учител по история, учител по география

  Специализации

Българска история

  ПКС

IV ПКС

  Квалификационни курсове

„Интерактивни методи в обучението“
2012 – „Работа с LSM MOODLE“
2013 – „Разрешаване на конфликти в училище“
2014 – „Използване на интернет  в часовете по история“, изд.“Просвета“ – Стара Загора
2015 – 2016 – „Професионално и личностно развитие на педагога“, Тийм Билдинг ЕООД
2016 – „Изграждане на основни умения при работа с електронно съдържание чрез /уеб базирана интерактивна онлайн платформа/“, КЕЙСИЕМ ЕООД, София
2016г-Законът за предучилищното и училищното образование и реформата в образователната система през призмата на образователната институция
2017г-Нови възможности пред географското образование
2017г-Рабпта с изображение и текст в географското образование
2017 г.-Извършване на вътрешна оценка на качеството в образователната институция
2018 г-Електронния дневник-решение за ефективна комуникация между учители,родители и ученици
2019 г-Трудови,социални и осигурителни права
2019 г-Бърнаут и борбата със стреса

  Личностни постижения

Специална награда от конкурс „100 години Балканска война“
Участие в областен конкурс „Левски във времето“
Специална награда в десети регионален конкурс„Легендарният капитан Петко войвода“
Трето място в национален конкурс“По стъпките на четата на Таньо войвода“
Трето място в национален конкурс„Мадарски конник-символ на историческото минало и европейското бъдеще на България“
Специална награда в национален конкурс„Космосът-настояще и бъдеще“

  Езикови умения

Английски език – А1

Немски език – А1

Руски език – А1

  Компютърни умения

MS Office; Internet

  Отличия за принос в областта на образованието

2009 – Грамота от Кмета на град Казанлък за принос в образованието
2012 – Грамота от Кмета на град Казанлък за принос в образованието
2013 – Грамота от Директора на НГПИД по случай 24 май2015 – 2016 – Грамота от Кмета на община Казанлък за 24 май
2016-Грамота от Директора на НУПИД по случай празника на училището
2017 г-Грамота от Директора на НУПИД по случай празника на училището
2018 г-Грамота от Директора на НУПИД по случай празника на училището
2019 г-Грамота от Директора на НУПИД по случай празника на училището

  Друго

–2016 г .Участие в Организационния комитет на Национален Географски фестивал Казанлък