Кристина Воденичарова

учител

teacher-f

  Образование

Висше,магистър

ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ Велико Търново

ДИПКУ-Стара Загора

Специалност: Бакалавър: Приложна лингвистика с немски и английски език,Магистър: Лингвистика и превод,

  Специализации

Следдипломна квалификация: Педагогика на обучението по английски език

  ПКС

няма

  Квалификационни курсове

1. От 28.09.2017 г. до 01.10.2017 г- “Тематичен курс за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“
2. 21.11.2018 г. -“Работа с електронен дневник“

  Личностни постижения

  Езикови умения

Английски език – напреднал

Немси език – напреднал

  Компютърни умения

Microsoft Office

  Отличия за принос в областта на образованието

Грамоти

  Друго