Mариета Делчева Демирова

Учител по дизайн

teacher-f

  Образование

висше – магистър

ВСУ “ Черноризец Храбър” гр. Варна“

Специалност Пространствен дизайн

Компютърен, рекламен, графичен дизайн

  Специализации

Художник, промишлен дизайнер, Музейно дело , Компютърен дизайн – 3D MAX

  ПКС

  Квалификационни курсове

2018 – електронен дневник-решение за ефективна комуникация между родители,учители и ученици
2019 г- Хасковските бани – Бърнаут и борбата със стреса на учителите

  Личностни постижения

През 2009г.преподавател Мариета Демирова, бе представена в Алманах Изкуства, в рубриката за добри творчески прояви на млади автори. За визирания период преподавател Мариета Демирова осъществява активна художвствено-творческа дейност – участие в художествени изложби и международни конкурси по графичен дизайн, създава множество плакатни брошури.

  Езикови умения

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Умения за четене – добро

Умения за писане – добро

Умения за разговор – добро

  Компютърни умения

CorelDraw, Photoshop, INDESIGN, 3D Max, Dreamweaver, Word, Internet и др.

  Отличия за принос в областта на образованието

Грамоти

  Изяви и участия в изложби

2009г. Представяне на авторски творби в научен алманах “Изкуства“ гр. Варна
• 2009г. Участие в сборна изложба на млади художници на тема „Откритие” гр.Варна
• 2009г. Участие в изложба „Радост на брега” в гр.Бургас
• 2010г. Участие в конкурс за лого на минерална вода Банкия
• 2010г. Участие в конкурс за графичен дизайн на списание ProGRAFICA съвместно със студенти. Присъствие в сборна изложба на млади художници – графици гр.Варна
• 2011г. Изработване на графичен дизайн за корица на списание „Изкуство и критика”, 7бр.брошури за отразяване на събития и 3бр.плакати формат 100/70
• От 2012г.- 2015г. – Художествено-творческа и проектантска дейност в областта на графичния, рекламния дизайн и печатния дизайн в град Варна.
• Графичен дизай и предпечат на списания „Амвон” , „Камбанка” и „Археологическо лято във Варна”

• Графичен дизай и предпечат на учебници и помагала : „Обща и неорганична химия” – Б.Монева; „Най-краткия път към знанието”- Д. Цветкова, „ Електроснабдяване” – Румен Киров,

• Графичен дизай и предпечат на книги: „ Книгата на Живота” – Г. Парушев; „ Електротехника и електроника” – М. Маринов; „Евангелие” Варна 2011

• Изготвяне на логотипи за състезания и олимпиади –„Европа територия на знанието” 2013г. и „Пролетно математически състезания”2013г.

• 2013г. – графично оформление за рекламен щанд на фирма Entegra

• 2018г. Участие в „ Есенен салон” гр. Казанлък