Радостина Павлова

старши учител

Първият за училището ни 5 клас с класен ръководител г-жа Радостина Славова

  Образование

висше – магистър

Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Метидий“

специалност: иконография

  Специализации

2013 – Църковни изкуства – мозайка

  ПКС

2015 – V-то ПКС, ДИПКУ Стара Загора

  Квалификационни курсове

2013 – „Разрешаване на конфликти в училище“

2012 – „Портфолиото като образователна технология“

2008 – EuroArtTraining, документ Европас мобилност

2015-2016 – „III Международен фестивал Art Camfay-2015“, Алмати, Казахстан

2016 – „Изграждане на основни умения при работа с електронно съдържание чрез MozaBook /уеб базирана интерактивна онлайн платформа/“, КЕЙСИЕМ ЕООД, София

  Личностни постижения

2015-2016 – Участие в 3-ти Международен фестивал – конкурс – пленер „Art Canfy 2015“, Алмати, Казахстан

2013 – Участие в Трето биенале на църковните изкуства

2013 – Участие в изложби на български икони в гр. Йер и Париж, Франция

2011 – Участие във Второ биенале на църковните изкуства

Участие в проектиране и изпълнение на икони и храмова украса за храмове в Старозагорска епархия

Организация на Национален конкурс за детска рисунка „Наследници на Дечко Узунов“

Проект „Началото на Европа“

2008 – Участник в проект „Европейски опит в обучението по пластични изкуства“, Малага, Испания

Реализиране на стенопис „Светите равноапостолни Методий и Кирил“

  Езикови умения

Английски език – А2

Руски език – В2

  Компютърни умения

Основна компютърна грамотност

  Отличия за принос в областта на образованието

2013 и 2012 – Грамота от кмета на Община Казанлък за цялостен принос и изключителни заслуги в сферата на образованието

2011 – Грамота за участие в училищната дейност

2006 и 2011 – Почетна грамота от Министъра на културата за принос в развитието на българската култура

2015-2016 – Грамота от Директор НГПИД по случай 117 г. от рождението на Д.Узунов и за принос в издигане авторитета на училището

2015 – 2016 – Грамота от Кмета на община Казанлък за 24 май

  Друго

Стремежът ми като преподавател и иконописец е да изследвам това, което е истина в пространството, формите и живота. Надявам се този стремеж да пожелаят и учениците ми.