Ваня Тонева Денчева

старши учител

teacher-f

  Образование

висше, магистър
СУ „ Св.Климент Охридски“
Специалност – География
Квалификация – Географ, Физикогеограф, Геоморфолог и Картограф

  Специализации

Съвременни аспекти на развитието на учебния процес – Тракийски университет, ДИПКУ, Стара Загора 2005г
Икономика за учители – Американски университет, Благоевград, 2001г

  ПКС

Първо ПКС

  Квалификационни курсове

Квалификационни курсове – 2001г – Economics for Leaders Program
2006г – Базови и специфични компютърни умения
2008г – Английски език
2010г – Обучение на оценители на тестови задачи със свободен отговор
2013г – Обучение на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност
2015г – Съвременни методики и иновационни технологии в образователния процес по география и икономика
2016г – Професионално портфолио – философия, технология, практически проекции
2017г – Разпознаване и превенция на гнева и агресията в училище. Форми и методи на противодействие
2018г – Ефективни подходи и методи за решаване на проблема с отсъствията на ниво
2018г – Ефективни подходи и методи за решаване на проблема с отсъствията на ниво ученици, родители
2018г – Лидерство и работа в екип
2018г – Презентационни умения на учителя

  Личностни постижения

– Грамота от Община Казанлък за цялостен принос за утвърждаване на българските духовни ценности и изключителни заслуги в сферата на образованието – 24.05.2002г
-Грамота от Община Казанлък за цялостен принос за утвърждаване на българските духовни ценности и изключителни заслуги в сферата на образованието – 24.05.2005г
– Грамота от Община Казанлък за цялостен принос за утвърждаване на българските духовни ценности и изключителни заслуги в сферата на образованието – заповед 480 / 13.05.2011г
-Грамота от МОН за участие в XI Национална Олимпиада по география и икономика,Враца 2015

  Езикови умения

немски език А-2.

  Компютърни умения

Работа в среда на Windows, с Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet, с електронни учебници. Група на класа в социалната мрежа и работа с образователния сайт Уча се.

  Отличия за принос в областта на образованието и публикации

– Икономическият начин на мислене в обучението по география и икономика в XII клас, Научно – методично списание „Обучението по география“, ГОДИНА XLVI ,БРОЙ 5 / 2003

-Конструиране на модел на нова образователна технология за изучаване на връзката „Природна среда – икономика в родния край“ в ЗИП X клас, Електронно издание на Тракийски университет – ДИПКУ, 2015г

-Географски аспекти на взаимодействието Природа – Икономика – Общество, Електронно издание на Тракийски университет – ДИПКУ, 2015г

-Занимателни въпроси, Електронно издание на geograf.bg,2016

-Интервю, Електронно издание на geograf.bg,2016

-Носител на званието „ УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“ – 2019 в XXII Национален конкурс на СБУ в направление „Хуманитарно“

-Почетно отличие НЕОФИТ РИЛСКИ за цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование през май 2019 г

  Друго