ЧУДОМИРОВИ ПРАЗНИЦИ КАЗАНЛЪК 2021г.

 

Арт инсталация "Огледай се в образите на Чудомир"

Автори: Ученици от НУПИД "Акад.Дечко Узунов" Казанлък с ръководители Елеонора Атанасова и Никола Вълчев