Ден на земята 2021г. в НУПИД "Акад, Д, Узунов" КАЗАНЛЪК