XV Национален конкуст "Наследници на Дечко Узунов 2022 г.

Специална награда на Директора


 

Специална награда на Художествен съвет


 

Първа възрастова група


 
       

Втора възрастова група


 
       

Специална награда на председателя на журито


 
Специална награда на Ученическия съвет
Специална награда на ЛХМ Чудомир
   

 

Специална награда на Файер инженеринг ЕООД


       
Специална награда на Иконопис ЕООД
       
       
 

 

Специална награда на Ан Мари Комфорт ЕООД


   

 

Поощрение