Съгласно Закона за достъп до обществена информация

Наименование на институцията:
Национално Училище по Пластични Изкуства и Дизайн
„Академик Дечко Узунов“ Казанлък
Адрес:
гр. Казанлък 6100, Ул. „Генерал Радецки“ 80  Телефон / Факс:
+359 431 63575  Мобилен телефон:
+359 878 927 006
E-mail:
pgpikk@abv.bg

Работно време:
Понеделник – петък 08:00 – 17:00  Директор: Петя Минекова
Телефон:
+359 878 927 003

 

 

 

От тук можете да изтеглите образец на заявление за достъп до информация