Свободолюбивият дух, възможността на учениците да изграждат своя стратегия на поведение и защитават позицията си са само част от емблемата на Национално Училище по Пластични Изкуства и Дизайн „Акад. Дечко Узунов“ – Казанлък


Всяка събота в училишето от 9:00 до 12:30 часа, се организират безплатни курсове и консултации за кандидати.
Във връзка с Националния празник, на 4.03.2023 г. курс няма да има.
Графикът за курсовете можете да видите ТУК

 

 

Учениците, които кандидатстват до директора на училището следните документи:

 

  • Заявление по образец за кандидатстване с подредени желания по специалности /получава се в училището/;

  • Акт за раждане /оригинал и копие/;

  • Удостоверение за завършен начален етап на основно образование или удостоверение за завършен VІІ клас /оригинал и копие – ако документът не е издаден, се представя по-късно/;

  • Медицинско свидетелство със заключение, че ученикът може да кандидатства за съответната специалност и със статус за цветоусещане, издадено от личния лекар на ученика.

Записването започва веднага след изпита с оригиналите на документите в училището.

 

Приемният изпит се провежда в сградата на училището. Кандидатите влизат в сградата в 7,30 часа с входящия си номер, по който ще бъде изнесен и списъка с оценките от изпита.

(кандидатстващите ученици от други населени места могат да ползват общежитие)

От тук можете да изтеглите Заявление за записване на ученик до 7-ми клас:

От тук можете да изтеглите Заявление за приемане и преместване на ученици след 7 клас 

От тук можете да изтеглите Заявление за записване на дете/ученик в училище по изкуствата до 7-ми клас

От тук можете да изтеглите Заявление за записване на ученици в училище по изкуства след 7-ми клас

От тук можете да изтеглите Служебна бележка за резултатите от положени изпити за проверка на способностите след завършен 7-ми клас
в училища по изкуствата