Свободолюбивият дух, възможността на учениците да изграждат своя стратегия на поведение и защитават позицията си са само част от емблемата на
Национално Училище по Пластични Изкуства и Дизайн „Акад. Дечко Узунов“ – Казанлък

Всяка събота в училишето от 9:00 до 12:30 часа, се организират безплатни курсове и консултации за кандидати
График за провеждане на курсовете можете да видите Тук:

 

 

.

 

Учениците, които кандидатстват, представят до директора на училището следните документи:

  • Заявление по образец за кандидатстване с подредени желания по специалности /получава се в училището/;

  • Акт за раждане /оригинал и копие/;

  • Удостоверение за завършен начален етап на основно образование или удостоверение за завършен VІІ клас /оригинал и копие – ако документът не е издаден, се представя по-късно/;

  • Медицинско свидетелство със заключение, че ученикът може да кандидатства за съответната специалност и със статус за цветоусещане, издадено от личния лекар на ученика.

Записването започва веднага след изпита с оригиналите на документите в училището.

Приемният изпит се провежда в сградата на училището.
Кандидатите влизат в сградата в 7,30 часа с входящия си номер, по който ще бъде изнесен и списъка с оценките от изпита.
(кандидатстващите ученици от други населени места могат да ползват общежитие)