Свободолюбивият дух, възможността на учениците да изграждат своя стратегия на поведение и защитават позицията си са само част от емблемата на Национално Училище по Пластични Изкуства и Дизайн „Акад. Дечко Узунов“ – Казанлък


Всяка събота в училишето се организират безплатни курсове и консултации за кандидати. График за курсовете може да видите ТУК:

 

 

Приемните изпити за учебната 2021/2022 година за 5-ти и 8-ми клас ще се проведат на 03.07. 2021г (събота)

Приемът приключи. Благодарим на всички, които се записаха и ще бъдат наши ученици! Успех!

 

Учебно-изпитна програма за прием в пети и осми клас в НУПИД „Акад. Дечко Узунов“ Казанлък

Учениците кандидатстват по Наредба № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата “ на министъра на културата, обн. ДВ. бр.67 от 26.08.2016 г.

 

Учениците, които кандидатстват, подават от 28.06 до 02.07. 2021 г., до директора на училището следните документи:

 

  • Заявление по образец за кандидатстване с подредени желания по специалности /получава се в училището/;

  • Акт за раждане /оригинал и копие/;

  • Удостоверение за завършен начален етап на основно образование или удостоверение за завършен VІІ клас /оригинал и копие – ако документът не е издаден, се представя по-късно/;

  • Медицинско свидетелство със заключение, че ученикът може да кандидатства за съответната специалност и със статус за цветоусещане, издадено от личния лекар на ученика.

Записването започва веднага след изпита с оригиналите на документите в училището.

 

Приемният изпит се провежда в сградата на училището. Кандидатите влизат в сградата в 7,30 часа с входящия си номер, по който ще бъде изнесен и списъка с оценките от изпита.

(кандидатстващите ученици от други населени места могат да ползват общежитие)

От тук можете да изтеглите Заявление за записване на ученик до 7-ми клас:

От тук можете да изтеглите Заявление за приемане и преместване на ученици след 7 клас 

От тук можете да изтеглите Заявление за записване на дете/ученик в училище по изкуствата до 7-ми клас

От тук можете да изтеглите Заявление за записване на ученици в училище по изкуства след 7-ми клас

От тук можете да изтеглите Служебна бележка за резултатите от положени изпити за проверка на способностите след завършен 7-ми клас
в училища по изкуствата