Димитър Димитров

Старши учител по физическа култура и спорт

teacher-m

  Образование

висше – бакалавър

Национална спортна академия – София

специалност: треньор по волейбол

  Специализации

  ПКС

  Квалификационни курсове

2013 – „Разрешаване на конфликти в училище“

2015 – „Професионално и личностно развитие на педагога“, Тийм Билдинг ЕООД

  Личностни постижения

  Езикови умения

Английски език – В2

  Компютърни умения

MS Office, Internet, Photoshop, Android OS

  Отличия за принос в областта на образованието

  Друго