Мария Стефанова

Учител

teacher-f

  Образование

висше – магистър

НБУ;ТУ – София

Бакалавър – Инженерен дизайн

Магистър – Дизайн на електронни издания и уебсайтове

  Специализации

няма

  ПКС

няма

  Квалификационни курсове

Тренинг за справяне със стреса и емоционалното прегаряне в образователната среда.

„Повишаване на самочувствието и позитивната самооценка на педагогическия специалист

  Личностни постижения

  Езикови умения

Английски език

Немски език

Гръцки език

  Компютърни умения

CorelDraw, Adobe Photoshop, Illustrator, Unity3D, Blender, 3D StudioMax, Auto CAD, MS Ofice, SolidWorks, NX Siemens, OpenCart, HTML, CSS

  Отличия за принос в областта на образованието

  Друго

2006 – ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ТВОРЧЕСКИЯ ПРОЦЕС В ДИЗАЙНА
Проект "Учене през целия живот по програма Леонардо да Винчи (Карлсруе / Германия)
Описание: Изучавани програми Photoshop и 3D Studio max