Никола Вълчев

Учител

teacher-m

  Образование

висше – магистър

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Магистър, Изящни Изкуства Живопис

– Магистър по Изящни Изкуства – Живопис

– Учителска правоспособност

  Специализации

  ПКС

  Квалификационни курсове

Курсове – Youthpass, Erasmus + обучение в Полша и др.

  Личностни постижения

участия в изложби – национални, студентски, градски

  Езикови умения

Английски – Advanced

  Компютърни умения

Adobe CC, Corel Draw, MS office, Google docs

 

  –