download

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем

НГПИД „Акад. Дечко Узунов“ ГР. КАЗАНЛЪК НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 16, АЛ.2 И 23 ОТ ЗДС ОБЯВЯВА  ТЪРГ  С  ТАЙНО  НАДДАВАНЕ за отдаване под наем       Помещение до 60 м2 подходящо за продажба на закуски Начална тръжна цена 3,50 лв. на кв.м   Тръжните документи се закупуват и подават в канцеларията на училището, всеки работен…

Details