Otkrivane na uchebnata goduna

Откриване на учебната 2013-2014 година

Официално откриване на новата учебна година в НГПИД – на 16 септември 2013 от 10,00 часа.

1968 – На този ден преди 45 години се случва чудото на Началото…
Сътворява се нашата Художествена гимназия … и с младия си глас запява първия училищен звънец, за да докосне всеки у когото живее душа на творец.

Details

„Изпит“, Бонка Тодорова, модел

Влиза квесторът и слага очертания на днешното сериозно занимание. На листа има подпис и печат – така започва изпитния час. Девойка и младеж застават пред статива. Приготвят листа, гумата, молива. Моделът – възрастна жена в цял ръст. Начало – измерват фигурата с пръст. Девойката изпълнена е с притеснение, а младежът – сякаш няма вдъхновение. Ръката…

Details