document-icon

Административни услуги, предоставяни от НУПИД „Акад.Д.Узунов“

Инфо 138 – приемане и преместване (1) Инфо 141 – диплома Инфо 143 – валидиране Инфо 147 – служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1 Инфо 148 – издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2 (1) Инфо 149 – проверка способности-1 Инфо 150 – признаване от чужбина I – VI клас (1) Инфо 153 –…

Details