document-icon

Заповед на Директора за утвърждаване критерии за отпускане на стипендии

Заповед на Директора за утвърждаване критерии за отпускане на стипендии НАЦИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО  ПЛАСТИЧНИ  ИЗКУСТВА  И  ДИЗАЙН  “АКАД. ДЕЧКО УЗУНОВ” – ГР. КАЗАНЛЪК   ЗАПОВЕД  № 142 / 11.03.2013 г.   На основание чл.147, ал.1, т.1 от ППЗНП и чл.9, ал.1 и ал. 2 от Постановление № 33 от 15.02.2013 г. на Министерски съвет За условията за…

Details
document-icon

ГОДИШЕН ПЛАН – ГРАФИК За дейността на комисията по самооценяване в Национална гимназия по пластични изкуства и дизайн „Академик Дечко Узунов“ – Казанлък за учебната 2013/2014 година

ГОДИШЕН ПЛАН – ГРАФИК За дейността на комисията по самооценяване в Национална гимназия по пластични изкуства и дизайн „Академик Дечко Узунов“ – Казанлък за учебната 2013/2014 година   УТВЪРДИЛ: __________________ Петя Минекова Директор   ВИЗИЯ: Национална гимназия по пластични изкуства и дизайн “Акад. Дечко Узунов” е училище по изкуствата, предоставящо качествено професионално  образование в областта на…

Details