all participants

Успешна среща в Турция

Успешно приключи четвъртата, последна, работна среща по двугодишния проект на НГПИД „Професионално развитие чрез Мудъл, поглед в миналото, настоящето и бъдещето” по програма Леонардо да Винчи, училищни партньорства.

Details