lekar

Заповед № РД 09 – 110/08.02.2016 г. за неучебни дни – Грипна ваканция

Обявена е грипна ваканция от 9.02.2016 до 12.02.2016 вкл.

Заповедта на Министъра на образованието и разпоредбите на Началника на РИО – Стара Загора ще намерите на следния линк:

 Pismo 318 prestrukturirane

Петя Минекова

Директор